Reklamační podmínky

Podmínky záruk a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními platných zákonných norem SR (Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb., Ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108 / 2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji).

Prodávajícím je obchodní společnost TAZAR GROUP s.r.o., Stará Vajnorská 37 / H, Bratislava 4. IČO: 36281018

Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zbožím se rozumí produkty nebo služby, které se nacházejí v nabídce TAZAR GROUP prostřednictvím elektronického obchodu www.levnenosice.cz

Reklamace zasilatelských slu­žeb

Zboží doručeno prostřednictvím zasílatele (kurýrní služba, pošta) důsledně překontrolujte při převzetí. Při dopravě může dojít k poškození zásilky i ztrátě její součástí. Pokud zjistíte poškození obalu, nebo máte jiné indicie, že zboží je poškozen ihned na to upozorněte kurýra.

  • Zásilku prohlédněte a sepište záznam o škodě. Zasílateli musíte umožnit, aby se o rozsahu škody fyzicky přesvědčil. Poškozenou zásilku nemusíte převzít.
  • Okamžitě po sepsání protokolu o škodě se zasílatelskou službou písemně informujte prodávajícího. V dopise uveďte název zboží, množství a popište rozsah jeho poškození. K dopisu přiložte reklamační protokol a kopii faktury nebo její popis.
  • Je nutné vyplnit všechna pole označená červenou barvou jako povinné.

Reklamační protokol

Odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu

Prostřednictvím internetu není možné zakoupené zboží fyzicky odzkoušet a prohlédnout. Proto jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím internetového obchodu. Ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele při domovém prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 S.z.) můžete toto právo využít do 14 pracovních dnů od převzetí zboží.

  • Ve věci vrácení zboží nás telefonicky kontaktujte.
  • Je nutné vyplnit následující formulář (formulář k vrácení zboží). Nezapomeňte uvést Vaše jméno a plnou adresu. Doporučujeme přiložit kopii dokladu (fakturu). Je nutné vyplnit všechna povinná pole označena červenou barvou.
  • Zboží zašlete (můžete spolu s listem) doporučeně ve stavu jak jste ho převzali - kompletní, nepoužité!, Nepoškozené v originálním obalu. Zásilku doporučujeme pojistit. Neposílejte na dobírku.
  • Do 15 dnů od odstoupení od smlouvy Vám vrátíme peníze na Váš účet. Náklady na vrácení zboží nese kupující - spotřebitel.

Formulář k vrácení zboží

Záruční lhůty

Záruční doba na prodané zboží a na věci zhotovené na zakázku je 24 měsíců, pokud prodejce nestanoví delší lhůtu. Při prodeji použitých věcí trvá záruka 12 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruka se nevztahuje na vadu, kvůli které byla sjednána nižší cena. Pokud prodejce vyřídí reklamaci výměnou věci nebo její části, začíná běžet nová záruční doba.

Reklamace po uplynutí 14 dnů

Pokud na prodaném zboží zjistíte vady během záruční doby, reklamaci uplatněte v sídle prodávajícího. V případě, že prodávající určil na odstranění chyby jiné servisní středisko, svou reklamaci si uplatníte u tohoto subjektu. Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů. Po této lhůtě spotřebitel práva, jako by se jednalo o neodstranitel­nou vadu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené mechanickým poškozením, dopravou, zásahem nepovolané osoby, jinými neodbornými zásahy, opotřebením a stárnutím materiálu, neopatrným zacházením, nevhodným uskladněním a neodbornou montáží u spotřebitele. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Při neoprávněné reklamaci je kupující povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace.

  • Úmysl reklamovat výrobek oznamte prodejci písemně. V dopise popište závadu a Vaši představu o vyřízení reklamace. Nezapomeňte doložit kopii nabývacího dokladu a záruční list (pokud byl dodán).
  • V situaci, kdy je třeba zaslat reklamované zboží, pečlivě zboží zabalte aby se zabránilo jeho poškození.
  • V odůvodněných případech může prodejce doporučit opravu závad přímo u zákazníka.

V případě jakékoli reklamace nás prosím kontaktujte na +421 / (0) 2/54650601.

Žádná část tohoto textu nesmí být kopírována, publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného souhlasu firmy TAZAR GROUP s.r.o.