Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY TAZAR GROUP s.r.o.

 1. Všeobecné dodací podmínky:

  Zboží se objednává prostřednictvím e-shopu levnenosice.cz, e-mailem nebo telefonicky. Při telefonické objednávce nelze uplatnit reklamaci dodávky zboží. Objednané zboží, které je skladem, expedujeme nejpozději následující den po objednání, pokud dohoda není jiná. O termínu dodání zboží, které není na skladě, bude odběratel telefonicky nebo e-mailem informován. Expedice zboží je uskutečněna ze skladu prodávajícího v Bratislavě, Stará Vajnorská 37. Kupující je povinen zboží při převzetí důkladně zkontrolovat.

  Zboží je možné vyzvednout i osobně, ve skladu prodávajícího v pracovní době (Po-: 8: 00–17: 00hod.).

  Je zakázáno poškozovat nebo zkreslovat značky a štítky na zboží a prodávat toto zboží, které bylo poškozeno nebo zkresleno.

  Tažné zařízení jsou dodávány se základní 7-pin elektropřípojkou, která bude přičtena k ceně tažného zařízení. Univerzální elektropřípojka pro systém CANbus a CheckControl se objednávají samostatně. Střešní nosiče se dodávají pouze jako komplet, s českým montážním návodem, nebo obrázkovým návodem.

  Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

  Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti v souladu s platnými právními předpisy právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

  Postup v případě odstoupení od smlouvy:

  Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění.

  Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli a to elektronicky na emailovou adresu info@levnenosice.cz nebo písemně na provozovnu dodavatele.

  Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží, u těžních zařízeních Typový list, u střešních nosičích Všeobecné pokyny pro používání a údržbu střešních nosičů, který je zároveň i záruční list! Bez těchto dokladů nelze vrácení zboží vybavit.

  Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na provozovnu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu a obalu, je zákazník povinen nahradit dodavateli náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebovaný nebo znečištěné zboží apod.).

  Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

  Prosíme své zákazníky, zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zboží neposílejte na dobírku.

  Objednáním zboží z eshopu www.levnenosice.cz vyjadřuje objednatel souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami.

  Formulář k vrácení tovaru

  Reklamační protokol

 2. Cenové podmínky:

  Uvedené ceny jsou maloobchodní obsahují daň z přidané hodnoty, neobsahují náklady na dopravu a mění se v souladu s ceníkem prodávajícího, který platí ke dni dodávky a který může prodávající měnit bez předchozího oznámení. V případě, že dojde ke zvýšení základu prodávajícího (např. kupní ceny, daňové sazby, poplatků, směnného kurzu měny), je oprávněn dohodnuté ceny zvýšit. V případě, že došlo k platbě předem, částka se započítává do kupní ceny. Záloha nepropadá ve prospěch prodávajícího, pouze v případě, že nedošlo k realizaci kontraktu vinou prodávajícího.

 3. Platobní podmínky:

  Platba se provádí v hotovosti, na dobírku nebo bankovním převodem předem. Platba na fakturu se splatností u maloobchodu není možná. Při velkoobchodních partnerech je možná platba bankovním převodem se splatností pouze po odsouhlasení společností TAZAR GROUP s.r.o.

 4. Výhradní vlastnictví:

  Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví vůči dodanému zboží do zaplacení kupní ceny, včetně vedlejších nákladů. Nebezpečí vzniku škody přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží.

 5. Záruka:

  Kupující je povinen přesvědčit se o stavu zboží při jeho převzetí. V případě poškození zboží, nedodání části dodávky apod. se kupující zavazuje, že vzhledem k potřebě zachování možnosti případného uplatnění práv vůči dopravcům, tuto skutečnost vyznačí v přepravním dokladu a potvrdí ji doporučeným dopisem adresovaným a zaslaným dopravci bez zbytečného odkladu po dodání zboží. Kupující se také zavazuje zaslat prodávajícímu kopii výše uvedeného doporučeného dopisu.

  Reklamace dodávky zboží se uznává pouze tehdy, když proběhne do 5-ti dnů od dodání zboží a je podána písemnou formou. Reklamace jakosti zboží se uznává pokud proběhne okamžitě po podání zboží a obsahuje přesný popis důvodů reklamace.

  Prodávající neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku nesprávného resp. nevhodného používání výrobku, či z důvodů kladení neúměrných požadavků na zboží (např. přetížení nákladu vozidla nebo přívěsu). Kupující je také povinen seznámit s těmito podmínkami uživatele. Prodávající neodpovídá z škodu v případě, kdy byl předmět kupní smlouvy změněn způsobem, který nebyl výrobcem schválen.

  Celková výše náhrady škody ve smyslu ustanovení § 365 Obch. zákoníku se dohodou účastníků závazkového vztahu omezuje na škodu vzniklou přímo na dodaném předmětu.

  Všechny námi dodané díly musí být před montáží spotřebitelem, zkontrolovány ve vztahu ke vhodnosti pro konkrétní typ vozidla. Tažné zařízení smí být použity pouze na daný typ vozidla. Technické změny, doplňky a vyloučení ručení za chyby tisku zůstávají vyhrazeny, jakož i tiskové chyby v textu, popř. na obrázcích.

  Již namontované tažné zařízení nebo střešní nosič není možné vrátit. Vrácení zboží je možné pouze po předchozí dohodě a na základě zpětného dodání na náklady kupujícího. Záruční lhůta na prodané výrobky je 24 měsíců v případě, že výrobce nestanoví jinou (vyšší).

 6. Zpracování dat:

  Všechny objednávky jsou evidovány pomocí systému elektrického zpracování dat. Kupující souhlasí s tím, že jeho identifikační údaje budou evidovány a používány pro potřebu prodávajícího.

 7. Použitelné právo, místo soudu:

  Tyto všeobecné dodací a obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy Slovenské republiky. Sjednává se použití slovenského práva. Případné spory budou řešeny slovenskými soudy.